Wsparcie w sprzedaże międzynarodowej

×

International sales supporter

Wyzwania dotyczące uzyskania informacji zwrotnej od decydentów

> Jak dotrzeć do osób decyzyjnych?

> Walidacja oferty

> Zrozumienie warunków potencjalnej współpracy

INFORMACJE ZWROTNE OD OSÓB DECYZYJNYCH

docieranie do decydentów

> pobieranie danych kontaktowych z bazy danych przygotowanej na poprzednim etapie lub przez telefon

zadawanie pytań związanych z ofertą biznesową (telefonowanie)

> ustalenie najistotniejszych pytań dla Twojej firmy

> reprezentowanie oferty handlowej w imieniu firmy

> reprezentowanie przez telefon

analiza informacji zwrotnych

> rozmowy telefoniczne z decydentami w celu uzyskania odpowiedzi

przedstawienie wniosków

> warunki wejścia na rynek/ zwiększenia udziału

> wstępne zamówienia

> przyczyny odmów